Elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen gedaald, productie uit steenkool naar record

AMSTERDAM – De productie van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen is in 2014 met 5 procent gedaald vergeleken met een jaar eerder. De productie van stroom uit steenkool is juist gestegen naar een recordniveau.

Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die donderdag bekend zijn gemaakt.

In 2014 werd er 11,6 miljard kilowattuur stroom geproduceerd uit vooral biomassa, windenergie en zonne-energie. Een jaar eerder was dit nog 12,2 miljard kilowattuur. De afname wordt veroorzaakt door de daling van de stroomproductie uit biomassa. Er werd 16 procent minder elektriciteit opgewekt uit biomassa in 2014.  

Het aandeel hernieuwbare elektriciteit in de totale elektriciteitsvoorziening daalde van 12,1 procent in 2013 naar 11,4 procent in 2014.

Steenkool

Uit steenkool werd juist fors meer stroom geproduceerd. De elektriciteitsproductie uit 1 van de meest vervuilende energiebronnen steeg met 20 procent naar 29 miljard kilowattuur. Waarschijnlijk werd er nog nooit zoveel steenkool gebruikt voor de elektriciteitsproductie.

Het CBS houdt deze cijfers pas bij sinds 1991 en sindsdien is er nooit meer gebruikt. De stijging hangt vooral samen met de ingebruikname van nieuwe kolencentrales en de gedaalde prijzen voor steenkool.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!