Energie-Nederland: 50 procent CO2-reductie in komende 14 jaar

UTRECHT – Om de afspraken in Parijs waar te maken, moet de uitstoot van CO2 tegen 2030 met 50 procent zijn verlaagd.

Hiervoor pleit Medy van der Laan, voorzitter van Energie-Nederland.

De brancheorganisatie voor vooral fossiele energiebedrijven stelt dat het noodzakelijk is om versneld om te schakelen naar een CO2-arme, betrouwbaar energieproductie.

De vereniging pleit er onder andere voor om het Europese emissierechtensysteem centraal te stellen om de CO2-uitstoot te doen verlagen.

De huidige opzet biedt nog geen sterke prikkel voor bedrijven om de CO2 te verlagen. Energie-Nederland vindt daarom dat het huidige overschot aan CO2-rechten snel uit de markt moet worden gehaald. Verder pleiten ze voor een verbreding van het systeem naar meer sectoren.

Draagvlak

De lobbyclub hamert verder op het creëren van draagvlak. “Het draagvlak voor het gebruik van fossiele energiebronnen neemt af maar ook de aanleg van grootschalige windparken op land en op zee kan niet automatisch op draagvlak kan rekenen”, aldus Energie-Nederland.

Medy van der Laan: “Iedereen is voor groene energie, maar niet iedereen wil windmolens als uitzicht Daarom willen leden van Energie-Nederland vroegtijdig om tafel met alle betrokkenen. Participatie is in de energietransitie voor ons heel belangrijk”.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!