Energie-Nederland: financiering cruciaal voor energiebesparing industrie

Uit onderzoek van FME blijkt dat van de besparingsprojecten met een terugverdientijd tussen de 2,5 en 5 jaar 90 procent niet wordt uitgevoerd. Dat is opmerkelijk volgens de organisatie omdat de projecten maatschappelijk en economisch gezien rendabel zijn.

Op initiatief van Energie Nederland en FME zijn ruim 30 experts bij elkaar gekomen om te bespreken hoe barrières uit de weg kunnen worden geruimd die energiebesparingsprojecten bij (energie-intensieve) bedrijven hinderen.  De experts kwamen uit de technologische industrie, energiesector, energie-intensieve industrie en de financiële wereld (banken en private equity).

Tijdens de bijeenkomst werd ruime aandacht besteed aan het onderwerp financiering. Vanuit de overheid werd uitleg gegeven over NL-Invest en de daaraan gekoppelde Energie Transitie Faciliteit. Deze faciliteit maakt het mogelijk om het eigen vermogen van systeem- en technologieleveranciers te versterken zodat meer projecten via een vorm van ‘servitization’ (het aanbieden van een kapitaalgoed als dienst) aangeboden kunnen worden.

Een dergelijke dienstverlening kan een alternatief bieden voor diepte-investeringen door bedrijven die willen besparen. Dit model heeft kansen maar (mogelijk) ook beperkingen. In de komende maanden wordt door experts gewerkt aan een verder uitgewerkt financieringsmodel.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!