Energie-Nederland roept op tot ferme stappen Europese Emissiehandelssysteem (ETS)

Energie-Nederland heeft Nederlandse Europarlementariërs gevraagd om te kiezen voor forse verbeteringen van het Europese Emissiehandelssysteem ETS.

Het commissievoorstel voor herziening van de ETS-richtlijn staat op de plenaire agenda van het Europees Parlement. De milieucommissie van het EP heeft eerder al een aantal extra verbeteringen voorgesteld ten opzichte van het commissievoorstel. Energie-Nederland vindt het zaak dat het Europarlement nu doorpakt om het ETS verder te versterken.

Concreet bepleit Energie Nederland de volgende maatregelen:

  • Het overschot aan rechten dat het ETS nu parten speelt veel sneller af te bouwen door jaarlijks dubbel zoveel overtollige rechten uit de markt te halen (van 12 procent naar 24 procent vanaf 2019).
  • Het plafond aan beschikbare rechten sneller te laten dalen (met 2,4 procent) zodat het doel beter in overeenstemming komt met de klimaatafspraken uit Parijs.
  • De drempel om overtollige rechten uit de markt te verlagen en een belangrijk deel van die overtollige rechten definitief te annuleren.
  • Versterken van de richtlijn door de verplichting om de impact van overlappend beleid in kaart te brengen en te verhelpen.

Het ETS is van belang voor een ambitieus en effectief klimaatbeleid. Het probleem op de korte termijn is dat het ETS, door het huidige surplus aan rechten, niet de gewenste stimulans geeft aan de noodzakelijke investeringen in duurzame, CO2-arme technieken. Daarom is vergaande hervorming van het ETS in Europa dringend nodig. Dat betekent in ieder geval een aanscherping van het plafond en het versneld uit de markt halen van het huidige overschot aan emissierechten om daarmee een verhoging van de CO2-prijs in gang te zetten.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!