Energiefonds Overijssel bespaart energie van 28.000 huishoudens

Jaarlijks leveren de projecten die Energiefonds Overijssel mogelijk maakt 1.965 terajoule (TJ) aan energiebesparing op. Dat komt overeen met het jaarlijks energieverbruik (gas en elektriciteit) van ruim 28.000 huishoudens.

Energiefonds Overijssel heeft in 2016 met ruim 146 miljoen euro bijgedragen aan duurzame projecten en bedrijven in Overijssel. Hiermee maakt het fonds in totaal 313 miljoen euro aan investeringen mogelijk. De investeringen zorgen voor een groei van de werkgelegenheid: met 1.388 tijdelijke arbeidsplaatsen en 67 structurele arbeidsplaatsen.

Met Energiefonds Overijssel werkt de provincie Overijssel aan de verduurzaming van de provincie, en daarmee aan het hoofddoel: 20 procent nieuwe energie in 2023.

Energiefonds Overijssel maakte afgelopen jaar een breed scala aan projecten op het gebied van energiebesparing en energieopwekking mogelijk. Daarmee bediende het fonds verschillende doelgroepen: agrariërs, huiseigenaren, huurders en ondernemers.

Aan het eind van het jaar kwam de financiering rond voor een landelijke primeur: het energetisch renoveren op basis van een abonnement, ook wel WOAB genoemd. Daarbij is het uitgangspunt dat de besparing op de energierekening voldoende is om het abonnement te betalen.

Energiefonds Overijssel stimuleert energiebesparing en het gebruik van duurzame energie. Het ontzorgen van gebruikers speelt daarin een belangrijke rol. Naast het Woningabonnement (WOAB) heeft het fonds diverse zonprojecten in uitvoering voor zowel particulieren, bedrijven als woningcorporaties. Daarmee zorgt het fonds voor een laagdrempelige toegang tot zonne-energie.

Energiefonds Overijssel is ook blij met de financiering van 3 monovergistingprojecten. Monovergisting is de vergisting van een enkele reststroom van biomassa, zoals mest.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!