ENGIE levert warmte en koude aan 443 woningen in een van The Lee Towers

The Lee Towers in Rotterdam worden getransformeerd tot woontorens. ENGIE draagt in een van de torens zorg voor het totale traject van ontwerp, bouw en exploitatie van de warmte- en koudeopwekking tot de -distributie en -levering. Rene Slotemaker, projectleider bij ENGIE: ‘Het gaat in totaal om 443 woningen met een totale vloeroppervlakte van 40.000 vierkante meter.’

Voor een van de torens legt ENGIE een warmte-koudeopslag (wko-)installatie aan met warmtepompen en levert het de stadsverwarming. Ook zorgt ENGIE voor de exploitatie gedurende 30 jaar.

Adriaan Penning, projectontwikkelaar WKO’s bij ENGIE: ‘Deze warmtevoorziening bespaart meer dan 50 procent aan CO2 ten opzichte van een gasgestookte voorziening. De koudevoorziening levert, zelfs wanneer wordt uitgegaan van gebruik van grijze stroom, een besparing op van circa 80 procent ten opzichte van een conventionele koelinstallatie. Daarnaast koopt ENGIE de stroom voor zijn WKO-projecten groen in, waardoor we zelfs de resterende 20 procent CO2-uitstoot vermijden.’

Opdrachtgever tB Investments heeft de ambitie om zowel bij nieuwbouw als bij transformatie groen en duurzaam te ontwikkelen en daar hoort duurzame opwekking en levering van energie bij.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!