Enorme stadsverwarming Zuid-Holland levert 60 procent Co2-reductie op

UTRECHT – Een enorme warmterotonde die Den Haag, Rotterdam, Zoetermeer, Leiden en Dordrecht met elkaar verbindt, kan een Co2-reductie opleveren van maar liefst 60 procent in die regio.

De provincie Zuid-Holland komt donderdag met het plan op de proppen.

Het zou een investering vergen van 4,5 miljard euro, maar de baten komen op 7 miljard euro te staan door de besparing op gas. Dit moet zorgen voor een besparing van 580 kiloton Co2 in 2030.

Het idee is om een ondergrondse ring aan te leggen van grote waterleidingen. Die leidingen vervoeren warmte naar stedelijke en glastuinbouwgebieden in Zuid-Holland.

Rotterdamse haven

Warmte uit de Rotterdamse haven en warmte uit de aarde moet dan gebruikt worden om woningen en kassen in de regio te verwarmte. Het verbruik van fossiele brandstoffen voor verwarming neemt daarmee drastisch af. 

Een hoeveelheid restwarmte , die gelijk staat aan 12 procent van wat Nederland jaarlijks verbruikt aan aardgas, wordt elk jaar in het Rotterdamse havengebied nu weggegooid.

Enorme potentie

“Je kunt eigenlijk niet anders dan die enorme potentie aan warmte hergebruiken”, aldus gedeputeerde Han Weber van de provincie.

Een verkennend onderzoek door lokale gemeenten, de provincie en bedrijven zoals Eneco, Warmtebedrijf Rotterdam en het Havenbedrijf concludeert dat het project mogelijk is.

warmterotonde-cluster-west

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!