Essent, NS en ProRail geven impuls aan groengasproductie in Nederland

Essent, NS en ProRail nemen in 2020 10 procent van de totale huidige groengasproductie in Nederland af voor het verwarmen van stations en wissels.

Essent gaat kantoren, stationsgebouwen en wissels van NS en ProRail verwarmen met groen gas. NS en ProRail kunnen daardoor invulling geven aan hun ambitie om het energieverbruik van alle gebouwen en infrastructuur in de spoorsector te verduurzamen. Het contract tussen NS, ProRail en Essent start op 1 januari 2017 en heeft een looptijd van 6 jaar.

In totaal levert Essent per jaar 13,7 miljoen kubieke meter gas. In 2017 nemen NS en ProRail 25 procent van hun gas als groen gas af. In 2020 zal al het gas dat zij afnemen groen gas zijn. Uiteindelijk gebruiken NS en ProRail hiermee circa 10 procent van de totale (huidige) groengasproductie in Nederland.

NS en ProRail daagden bij de aanbesteding de energiemarkt uit om nieuwe duurzame energiebronnen te bouwen voor levering van gas. Een belangrijk onderdeel van het contract is dat er additionele groengasproductie-installaties worden gebouwd. Vanaf 2020 mag er alleen groen gas worden geleverd dat wordt geproduceerd in installaties die in 2017 nog niet in bedrijf waren. Het groen gas wordt gemaakt uit biomassa, bestaande uit hernieuwbare grondstoffen zoals groente-, fruit- & tuinafval, mest, rioolslib en landbouwgewassen.

Het gas wordt gebruikt voor de verwarming van stations, wachtruimtes en kantoorgebouwen op en rond het station en voor het verwarmen van wissels.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!