ETP en telersverenigingen versnellen energietransitie tuinbouw

De oprichting van Energie Transitie Partners (ETP) en de samenwerking van ETP met telersverenigingen zijn een stap in de verduurzaming van de tuinbouwsector in het Westland. In Westland willen veel glastuinders hun energieverbruik verduurzamen. Geothermie, warmte uit diepe lagen in de aardbodem, is hiervoor een kansrijke energiebron. De oprichting van Energie Transitie Partners (ETP) en de samenwerking van ETP met telersverenigingen zijn een  stap in de goede richting.

Omdat de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energie voor de provincie Zuid-Holland een belangrijk speerpunt is, ondersteunt de provincie ETP en andere initiatieven die de transitie versnellen.

Recentelijk is ETP een samenwerking aangegaan met telersvereniging Prominent en energiecoöperatie Geo 4 Energy (Noordland-Kapittelland). Deze 2 partijen vertegenwoordigen samen de belangen van circa 300 hectare glastuinbouw in Westland. De samenwerking zorgt ervoor dat een grote groep telers kan profiteren van de voordelen van aardwarmte. De telers bepalen zelf hoe zij willen deelnemen: als klant, participant of eigenaar. (foto: WikiMedia)

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!