Eventueel in najaar 2016 extra maatregelen voor uitvoering klimaatvonnis

UTRECHT – Het kabinet wil eerst onderzoek doen voordat er eventueel extra maatregelen worden getroffen om uitvoering te geven aan het klimaatvonnis.

Pas in het najaar van 2016 wil het kabinet met nieuw beleid komen. Dit heeft minister Henk Kamp (Economische Zaken) donderdag gezegd in debat met de Tweede Kamer over het vonnis.

Kamp wil dat eventueel nieuwe beleid efficiënt is, dat er draagvlak voor is en er moet rekening gehouden worden met de gevolgen voor de economie.

De rechtbank in Den Haag oordeelde dat de Nederlandse staat meer klimaatmaatregelen moet doorvoeren om de Co2-uitstoot te verlagen.

Het kabinet gaat ook in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank. Urgenda riep het kabinet op niet in hoger beroep te gaan, dat langer duurt, maar te kiezen voor een sprongcassatie. 

Kamp opteerde hier niet voor omdat het kabinet het toch inhoudelijk oneens is met het oordeel van de rechtbank. 

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!