Federatie Bio-economie Nederland van start

De Federatie Bio-economie Nederland is opgericht. Doel is het investeringsklimaat voor een duurzame bio-economie te verbeteren. Aanleiding voor oprichting van de Federatie is dat de bio-economie nog te langzaam vordert in ons land.

Ook een overtuigend overheidsbeleid blijft uit, ondanks fraaie intenties.  De Federatie wil daarom partijen in alle relevante sectoren verbinden, van land- en bosbouw tot voedsel, chemie en energie. Zowel bedrijven, kennisinstellingen als NGO’s zijn welkom. De Federatie Bio-economie Nederland wil een schakel zijn tussen de sectoren, en de overheid adviseren over concrete en noodzakelijke stappen.

Om de bio-economie tot een succes te maken is een sterke inzet op duurzaamheid van belang. In de landbouw, bossen, zeeën en oceanen kan biomassa duurzaam geproduceerd worden. Er moet aandacht zijn voor behoud van ecosystemen en landschappen en waar nodig ook voor herstel. Zonder die aandacht kan de toenemende vraag naar biomassa tot roofbouw en tot ecologische en sociale achteruitgang leiden. De Federatie Bio-economie Nederland pleit voor een bio-economie die een betere omgang met de natuur en die juist sociale vooruitgang in alle producerende landen brengt.

Bedrijven, NGO’s, kennisinstellingen of ander organisaties, zzp-ers of bijvoorbeeld onderzoekers kunnen zich aansluiten bij de Federatie Bio-economie. De Federatie wil in samenspraak met de aangeslotenen adviezen aan de overheid uitbrengen. De Federatie Bio-economie benoemt ook een Wetenschappelijke Raad voor de Bio-economie, een Raad voor Duurzaamheidsvraagstukken Bio-economie, een Studentenplatform en diverse klankbordgroepen. Zo kan de kennis die nodig is voor de transitie naar de bio-economie optimaal verzameld en benut worden. Op de website www. bio-economie.nl kunnen bedrijven zich presenteren, hun kennis aanbieden maar ook hun vraag en aanbod naar bijvoorbeeld afvalstromen uitzetten. De financiering van de Federatie Bio-economie Nederland vindt plaats op basis van crowdfunding.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!