Fonds voor energieprojecten Provincie Groningen opengesteld

Maatschappelijke initiatieven kunnen vanaf nu gebruikmaken van het revolverend fonds Groningen. De provincie heeft dit fonds opgericht om projecten op het gebied van leefbaarheid, zorg en energie te stimuleren en financieel te ondersteunen.

Met een revolverend fonds stelt de provincie tijdelijk geld beschikbaar. Als het geld eenmaal is terugbetaald (red. eventueel met rente of rendement) en is teruggevloeid in het fonds, kan het daarna opnieuw worden ingezet.

In het coalitieakkoord besteedt het college van Gedeputeerde Staten veel aandacht aan de thema’s leefbaarheid en energie. Voor beide uitvoeringsprogramma’s is afgesproken leningen te verlenen om initiatieven verder op weg te helpen. Het fonds ter waarde van 23 miljoen euro is opgedeeld in 3 categorieën. Het college heeft 10 miljoen euro beschikbaar gesteld voor leefbaarheidsdoelen, 5 miljoen euro voor zorg en 8 miljoen euro voor energie.

Vanuit het deelprogramma lokale energietransitie (onderdeel van Kansrijk Groningen) wordt 2 miljoen euro specifiek voor lokale initiatieven op het gebied van energie aan het fonds toegevoegd. Dit heeft ten doel om lokale projecten met een lening tot 50.000 euro te ondersteunen. (foto: Pixabay)

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!