Fries plan voor ‘energiecampus’ met zonnepark, biovergister en wateraccu

UTRECHT – Er moet een energiecampus komen in Leeuwarden waar groene energie wordt geproduceerd en er nieuwe technologieën worden ontwikkeld.

Dit is het plan een drietal bedrijven dat een investering voorziet van 80 miljoen euro in de plannen om onder andere een zonnepark en een biovergister te bouwen bij een voormalige vuilstortplaats.

Adviesbureau Ekwadraat en bouwbedrijf Oosterhof Holman werken samen in het project dat op termijn 1 petajoule, ongeveer 10 procent van de energiebehoefte van Leeuwarden, moet gaan produceren.

17 miljoen euro

Tegenover de Leeuwarder Courant vertelt Douwe Faber van het adviesbureau dat van de benodigde investering al 17 miljoen verzameld is. Het is genoeg voor de eerste fase om het kenniscentrum, het zonnepark, een wateraccu en een biovergister te bouwen.

Deze investering wordt terugverdiend door het leveren van stroom en het kenniscentrum te verhuren. De initiatiefnemers willen bewust geen subsidie aanvragen.

“Wij als gemeente juichen het toe dat Oosterhof Holman en Ekwadraat het initiatief hebben genomen voor de Energiecampus Leeuwarden, zij zich gaan vestigen op de Energiecampus en als kartrekkers fungeren bij de verdere ontwikkeling van de Energiecampus”, aldus wethouder Henk Deinum.

“Dit heeft er nu al toe geleid dat bedrijven zoals Wetsus, UES, NHL en Elize Energie commitment hebben uitgesproken om bij te gaan dragen aan de Energiecampus Leeuwarden.”

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!