Gemeente start programma ‘Nijmegen Aardgasvrij’

In de nieuwe Warmtevisie ‘Nijmegen Aardgasvrij’ staat hoe Nijmegen richting wil geven aan de warmtetransitie en in welke volgorde de wijken aan bod komen. Vooropstaat dat de warmtevoorziening voor iedereen betrouwbaar en betaalbaar moet zijn. De Warmtevisie is voor behandeling doorgestuurd naar de gemeenteraad en komt waarschijnlijk na de zomervakantie op de agenda. De Warmtevisie is aangeboden aan woningcorporaties, netbeheerder, warmtebedrijven en instellingen.

In 2045 een energieneutrale stad, daarvoor moet de gebouwde omgeving in Nijmegen, bestaande uit bijna 80.000 woningen en andere gebouwen, in 2045 aardgasvrij zijn. Dat betekent dat de stad de vraag naar warmte flink moet verminderen en alternatieven moet vinden voor de verwarming van huizen, douchen en koken.

Voor heel Nijmegen is in de Warmtevisie gekeken op welke plek welk alternatief voor aardgas het meest kansrijk is. Daarbij is onder meer gekeken naar mogelijkheden om aan te sluiten bij geplande bouw- en renovatieplannen en al lopende initiatieven voor verduurzaming in wijken. Op die manier wordt werk met werk gecombineerd, kunnen kosten of extra werkzaamheden in de wijk worden beperkt en kan de warmtetransitie onderdeel zijn van het in bredere zin verbeteren van wijken. Stadsdeel Dukenburg, de wijken Hengstdal, Bottendaal, Hatert en het stationsgebied van Heijendaal komen als eerste aan bod. Het streven is deze gebieden uiterlijk 2035 aardgasvrij te hebben.

Het programma ‘Nijmegen Aardgasvrij’ richt zich op de woonwijken waar aardgas wordt gebruikt voor verwarmen en koken. De grote bedrijven en industrie, die ongeveer 40 procent van het aardgas in Nijmegen verbruiken, hebben een eigen verantwoordelijkheid in de energietransitie volgens de wet Milieubeheer. Zij vallen, voor zover ze niet in de aangewezen wijken liggen, buiten dit programma.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!