Gemeentelijke organisaties Someren en Asten geheel overgestapt op lokaal opgewekte stroom

De gemeenten Someren en Asten zijn afgelopen maand via een overeenkomst met  Greenlake Systems, Greenchoice en de energiecoöperatie ZummerePower overgestapt op groene stroom. Met tussenkomst van Greenchoice zal Greenlake Systems elektriciteit leveren aan de gemeenten Someren en Asten.

Greenlake produceert jaarlijks 3.800 megawattuur en levert daarvan 3.200 megawattuur aan de gemeenten. De overige 600 megawattuur is voor de leden van ZummerePower.

Op basis van de overeenkomst wordt het totale elektriciteitsverbruik van beide gemeenten voor minimaal drie jaar geheel geleverd door de lokale opwekker uit Lierop. Het gaat hierbij onder andere om openbare verlichting, pompen en gemalen, gemeentelijke gebouwen en aan de gemeenten verbonden maatschappelijke organisaties.

ZummerePower kan met de 600 megawattuur die Greenlake Systems levert zo’n 150 huishoudens voorzien van lokaal opgewekte groene stroom en daarmee zijn ledenaantal op korte termijn fors uitbreiden.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!