Geothermie Alliantie: ‘Aardwarmte klaar voor opschaling’

Aardwarmte kan voorzien in een derde van de warmtebehoefte van Zuid-Holland. Dat zegt de Geothermie Alliantie in een door haar gepresenteerd visiedocument. Er is volgens de organisatie voldoende kennis opgedaan om de techniek op te schalen.

De ondergrond van Zuid-Holland is geschikt om diepliggende, watervoerende zandlagen te benutten voor de winning van aardwarmte, ook wel ‘geothermie’ genoemd. Een boorput zorgt voor het oppompen van warm water, een andere boorput – op enige afstand gelegen – voert het afgekoelde water terug, zodat het op enkele kilometers diepte weer op temperatuur kan komen.

De Geothermie Alliantie bood haar visie aan tijdens het congres Trias Westland in Naaldwijk aan Meindert Smallenbroek, directeur Warmte & Ondergrond bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De Visie Aardwarmte laat zien dat circa 50 procent van de huidige aardwarmte in Nederland in Zuid-Holland wordt gewonnen. De huidige warmtevraag in deze provincie is 115 petajoule en de verwachting is dat die door energiebesparing in 2050 naar 75 petajoule daalt. Het winbare potentieel aardwarmte wordt geschat op 25 tot 40 petajoule. De Warmte Alliantie stelt zich in de Visie Geothermie ten doel om in 2040 een derde van de warmtebehoefte van Zuid-Holland uit aardwarmte te halen.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!