Greenchoice sluit nieuwe partnerships om energietransitie te versnellen

Greenchoice start een samenwerking met de Gasfabriek en haar start-up The Code Crew, voor innovatie en doorontwikkeling in de decentrale duurzame energietransitie. Met de Gasfabriek is een partnership afgesloten voor ontwikkeling van nieuwe proposities door ervaren ondernemers met samenwerkende start-ups van het businessinnovatiecentrum van de Gasfabriek.

De overeenkomst met start-up The Code Crew is gericht op het doorontwikkelen van het platform ‘Voorstroom’, dat reeds actief is voor een aantal energiecoöperaties. Met Greenchoice wordt de dienstverlening aan energiecoöperaties en lokale energieproducenten met behulp van een (management)dashboard en diverse apps verbeterd en versterkt.

Met deze samenwerking verwacht Greenchoice een versnelling in innovatie en de transitie te realiseren. Door vanaf het begin samen te werken met lokale energiecoöperaties en de start-ups binnen de Gasfabriek, wil Greenchoice tot dienstverlening komen die is ontwikkeld voor en door de eindgebruiker.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!