Greenpeace: akkoord is niet voldoende, maar einde fossiele brandstoffen nabij

UTRECHT – Het vandaag gepresenteerde klimaatakkoord in Parijs is niet voldoende om de opwarming van de aarde voldoende tegen te houden, maar het is iets.

Zo reageert Greenpeace op het akkoord.

“Het akkoord schiet tekort. De ambities van alle landen samen gaan bij lange na niet ver genoeg om de opwarming van de aarde onder de 1,5 graad te houden”, aldus Faiza Oulahsen van Greenpeace.

“Toch is het hoopvol dat deze nieuwe grens expliciet in het akkoord staat. Daar kunnen en moeten wereldleiders nu hun conclusie uit trekken: het tijdperk van kolen, olie en gas loopt ten einde. Nu moet alles op alles worden gezet voor 100% duurzame energie in 2050. Alleen zo kunnen we levensgevaarlijke klimaatverandering een halt toe roepen.”

Lees ook: Onderhandelaars behalen historisch klimaatakkoord in Parijs  | Nederlandse politici positief over ontwerpakkoord | Belangrijkste punten uit het klimaatakkoord

Gifpil

Milieudefensie vindt het bemoedigend dat in het verdrag wel het belang van het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5 graden wordt erkend.

Toch ziet de milieuorganisatie ook minpunten. “Een gifpil in de tekst is de afspraak dat de verantwoordelijkheid en compensatie voor de kosten van klimaatrampen zijn uitgesloten van de afspraken”, aldus Milieudefensie.

“Dat betekent dat arme landen zelf de kosten van aan klimaatverandering gerelateerde rampen zoals overstromingen, verwoestijning, en droogtes moeten dragen.”

Lees alles over de klimaatonderhandelingen in het dossier 

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!