GroenLinks: verlaag energierekening huishoudens

De kosten voor de overstap naar schone energie moeten eerlijk verdeeld worden. Daarom heeft GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee een voorstel gedaan om een hogere rekening bij de grootste vervuilers neer te leggen: bedrijven.

Op dit moment wordt de subsidie voor duurzame energie betaald vanuit de Opslag Duurzame Energie (ODE). Dit is een heffing op de energierekening van huishoudens en bedrijven die ervoor zorgt dat bijvoorbeeld windmolens en zonnepanelen gebouwd kunnen worden. Huishoudens betalen nu evenveel als bedrijven, terwijl bedrijven tot 4 keer meer CO2 uitstoten. Dat is niet eerlijk.

Van der Lee stelt voor de rekening eerlijker te verdelen. Door het instellen van een teruggave van 51 euro op de Opslag Duurzame Energie krijgen huishoudens jaarlijks 51 euro terug. Deze teruggave wordt gefinancierd door een verhoging van de opslag bij bedrijven. Dit is niet alleen eerlijker, omdat bedrijven meer CO2 uitstoten, maar zorgt ook voor minder CO2-uitstoot omdat het voor bedrijven meer loont om energie te besparen. Een win-winsituatie. Met deze maatregel wordt ook een koopkrachtverlies bij de laagste inkomens voorkomen, die is ontstaan omdat het kabinet op Prinsjesdag plotseling de teruggave op de energiebelasting verlaagd heeft.

Tom van der Lee: ‘Het kabinet laat huishoudens onnodig veel betalen voor de overstap naar schone energie. Bijvoorbeeld door de energierekening duurder te maken. Dit voorstel is eerlijk, want legt die rekening neer bij de grootste vervuilers: bedrijven.’

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!