Groninger BioBTX test nieuwe technologie voor productie ‘groene’ plastics

Met subsidie van de provincie Groningen gaat BioBTX een proefinstallatie bouwen. Het bedrijf heeft een nieuwe technologie ontwikkeld, waarmee het de chemische bouwstenen voor kunststoffen kan maken uit biologische stromen (biomassa) in plaats van uit aardolie.

Dit zorgt voor minder energieverbruik, minder afval en minder uitstoot van CO2. BioBTX gaat een proefinstallatie bouwen om te laten zien dat de technologie niet alleen in het laboratorium, maar ook op grotere schaal werkt.

Daarna volgt een tweede project. Hierbij wordt onderzocht hoe de technologie geschikt gemaakt kan worden voor verschillende types biomassa, zowel vast als vloeibaar. Bij succes van dit project verwacht BioBTX een aanzienlijke verkoop en op korte termijn een groei van de organisatie met 15 tot 20 banen.

BTX staat voor benzeen, tolueen en xyleen. Deze chemicaliën worden afgeleid uit aardolie en vormen de bouwstenen waarmee onder andere kunststoffen worden gemaakt. De technologie van BioBTX maakt het mogelijk aardolie te vervangen door plantaardige grondstoffen, zoals hout, lignine en  glycerine.

Voor beide projecten ontvangt BioBTX een subsidie vanuit het programma Groningen@Work, het provinciale programma Economie en Arbeidsmarkt 2016–2019. Het gaat om een subsidie van in totaal 225.000 euro, circa 7 procent van het totaal benodigde bedrag. Ook de provincie Drenthe draagt bij aan het kennisontwikkelingsproject. De provinciale subsidie is een cofinanciering op al eerder toegekende subsidies van in totaal bijna 1,3 miljoen euro. Dit geld is afkomstig van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), vanuit de OP EFRO tender Valorisatie 2016, die namens de 3 noordelijke provincies dit programma uitvoert.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!