Haarlem in 2030 klimaatneutraal en in 2040 aardgasvrij

Haarlem werkt aan een duurzame, groene en schone stad. Het college wil dat Haarlem in 2030 klimaatneutraal is en in 2040 aardgasvrij.

Dat betekent dat de huizen op een andere manier verwarmd moeten gaan worden. Het college stelde daarvoor een routekaart op. Met de routekaart is inzichtelijk wat dat voor de stad betekent.

Bijna alle Haarlemse huizen zijn op dit moment aangesloten op het gasnet. De overheid heeft bepaald dat de energievoorziening in 2050 aardgasvrij moet zijn. Haarlem wil dat al in 2040 bereiken. Als aardgas verdwijnt, moet er iets anders voor in de plaats komen. Een oplossing is een warmtenet. In de toekomst zijn 3 warmtenetten voor de hele stad nodig. Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond waardoor warm water stroomt. Dat warme water komt uit een warmtebron uit de buurt. In Haarlem kunnen ze bijvoorbeeld de restwarmte van Tata Steel gebruiken. Met dat warme water worden de huizen verwarmd, in plaats van met een eigen cv-ketel.

Een warmtenet kost zo’n 5 jaar voorbereidingstijd, het aanleggen duurt ongeveer 10 jaar. Haarlem heeft 40 wijken. Als de stad in 2040 aardgasvrij wil zijn moet er in zo’n 2 wijken per jaar het aardgasnetwerk worden weggehaald en het warmtenet zijn aangelegd.

De gemeente blijft – samen met marktpartijen – bewoners informeren en activeren om woningen energiezuiniger te maken en te investeren in bijvoorbeeld zonnepanelen. Energiebesparende maatregelen in huis verdienen zich weer terug met een lagere energierekening. Haarlem betrekt bewoners in een zeer vroeg stadium bij de energietransitie zodat bewoners ook de tijd hebben om de woning aan te passen zoals isoleren.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!