Hardenberg gaat meer samenwerken aan energietransitie

Het college van Hardenberg heeft de tussentijdse balans opgemaakt van meerjarenprogramma Duurzaam Hardenberg 2015–2018. De gemeente gaat zich inzetten om samen met bewoners en bedrijven de gestelde doelen voor energiebesparing en energieopwekking te behalen.

Inclusief de projecten in voorbereiding, wekt Hardenberg reeds zo’n 9 procent duurzame energie op. De gemeente ligt goed op koers als het gaat om de verandering naar duurzame energie. Een volgende stap is de samenwerking op het gebied van duurzaamheid intensiveren. Dit voorjaar worden kaders en plannen uitgewerkt om de mogelijkheden voor duurzame energieopwekking gemakkelijker te maken.

Via het energieloket Bewust Duurzaam Thuis informeert en stimuleert de gemeente Hardenberg huiseigenaren tot energiebesparende maatregelen en duurzame energie. De afgelopen jaren heeft de gemeente circa 20 procent van de energetisch te renoveren woningen aangepakt. Deze aanpak wordt de komende jaren voortgezet en doorontwikkeld. Met de woningcorporaties zijn afspraken gemaakt over het verduurzamen van de woningvoorraad. Ze streven ernaar om vóór 2020 hun totale huurwoningvoorraad naar energielabel B te brengen.

In de gemeente Hardenberg liggen inmiddels veel zonnepanelen die voldoende stroom produceren voor ruim 3.000 huishoudens. Over 3 jaar wil Hardenberg 14 procent duurzame energie opwekken. Daarvoor is nog een toename van 5 procent noodzakelijk. Dat is de productie van 10 windmolens of van ruim 80 hectare zonnepanelen. De doelstelling voor 2023 is 20 procent en voor 2030 30 procent duurzame energieproductie.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!