HIER: ‘Aardgasvrij wonen enkel mogelijk bij betere isolatie’

Aardgasvrij wonen is alleen mogelijk als bestaande woningen veel beter geïsoleerd worden. Daarom moeten gemeenten kiezen voor een effectieve lokale energiebesparingsaanpak. HIER klimaatbureau en KAW hebben op basis van de ervaringen van 3 koplopers in de lokale energiebesparingsaanpak van gemeenten en lokale energie initiatieven de belangrijkste knelpunten in kaart gebracht en aangegeven wat er nodig is voor een succesvolle aanpak.

Een van de belangrijkste problemen is het behoud van het vertrouwen van de bewoner. Bewoners vertrouwen een voorlichtende partij, maar weten vervolgens niet bij welk bedrijf ze met vertrouwen een offerte kunnen aanvragen. Goede afspraken met bedrijven of een ranking kunnen dit probleem verhelpen. Een ander belangrijk probleem is dat voorlichtende partijen geen zicht hebben op de maatregelen die bewoners daadwerkelijk nemen. Daardoor kunnen tevreden bewoners niet worden ingezet om hun buren te overtuigen, terwijl een dergelijke burenaanpak in de praktijk het meest succesvol is. Goede afspraken met het bedrijfsleven over de begeleiding van de klant door het hele traject van aankoop kunnen ook dit probleem verhelpen.

De aanbevelingen zijn mede gebaseerd op onderzoek van Wageningen Universiteit naar de effectiviteit van de bewonersgerichte aanpakken van de 3 koplopers Buurkracht, Hoom en KAW (Slim Wonen, Reimarkt). Het belangrijkste resultaat van het onderzoek is dat woningeigenaren op zoek zijn naar een betrouwbare partner die in hun beste belang zal handelen.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!