Hoogheemraadschap Delfland en Stedin openen groengasinstallatie

De groengasinstallatie bij afvalwaterzuivering De Groote Lucht in Vlaardingen is door het Hoogheemraadschap van Delfland geopend. Biogas wordt duurzaam opgewaardeerd tot groen gas, gas met aardgaskwaliteit. Vervolgens wordt dit groen gas ingevoerd op Stedins hoofdgasnet.

Bij het hoogheemraadschap ontstaat het biogas uit het slib dat wordt aangevoerd vanuit het rioolstelsel en van slib dat wordt geproduceerd op de zuivering. Dit slib laat men gisten, een biologisch proces, waarbij organische stoffen worden omgezet in methaan en CO2, in biogas dus. Door het op te waarderen krijgt het biogas het predicaat groen gas en mag het gewoon worden ‘ingevoed’ op het reguliere gasnet van de netbeheerder. Daarvoor heeft Stedin een gasleiding van 1.800 meter aangelegd van de groengasinstallatie naar het hoofdgasnet.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!