HoSt investeert in 2 groengasinstallaties

HoSt gaat Microferm groengasinstallaties bouwen bij een melkveehouder in Deurningen en een rosékalverenbedrijf in Vriezenveen in Overijssel. Vanaf september gaan de 2 Microferms uit bedrijfseigen mest groen gas produceren en direct leveren op het aardgasnet.

De Microferm is een bewezen installatie van HoSt gericht op kleinschalige mestvergisting. Beide Microferms gaan elk 40 Nm3 Newton kubieke meter groen gas per uur produceren, voldoende voor het verwarmen van in totaal zo’n 400 Nederlandse huishoudens. Het geproduceerde gas uit de koeienmest wordt vervolgens behandeld en opgewerkt tot groen gas met aardgaskwaliteit. Dit hoogwaardige groen gas wordt rechtstreeks geleverd op het lagedruknet (LD-net). Naast deze duurzame energiewinning uit mest wordt de uitstoot van methaan, een sterk broeikasgas, fors verminderd. HoSt ontwerpt, bouwt en zorgt voor het dagelijks goed functioneren van de installaties door het all-in onderhoudscontract van 12 jaar.

Onderdeel van de Microferm is een biogasopwerkingsinstallatie die het biogas opwaardeert naar groen gas én maximaal warmte terugwint voor verwarming van de vergister en de navergister. Aanvullende warmtevoorziening wordt gerealiseerd met een warmtepomp. Bijzonder aan de Microferm in Deurningen is de mogelijkheid tot mestvalidatie: het elimineren van ziektekiemen, waardoor de mest exportwaardig wordt.

De Microferms bij de melkveehouder en het rosékalverenbedrijf kunnen mede dankzij een financiering door Energiefonds Overijssel  gerealiseerd worden. Zo draagt het fonds bij aan de ambitie van de Provincie Overijssel: 20 procent nieuwe energie in 2023.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!