HVC onderzoekt mogelijkheid geothermie in Den Helder en Lelystad

HVC gaat de potentie voor geothermie in Lelystad en Den Helder onderzoeken. Onlangs heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2 opsporingsvergunningen voor geothermie aan HVC toegekend. HVC gaat de ondergrond gedetailleerd in kaart brengen. Samen met de gemeenten verkent HVC óf en onder welke voorwaarden de ondergrond geschikt is voor de winning van aardwarmte.

HVC gaat onderzoeken of er warm water in de grond zit en hoe deze op veilige en verantwoorde wijze benutten kan worden voor het verwarmen van woningen, bedrijven en kassen. Het onderzoek brengt in beeld hoeveel warmte er in potentie kan worden gewonnen, met welke risico’s rekening gehouden moet worden en of deze afdoende beheersbaar zijn. HVC heeft de vergunning in overleg met de gemeenten Lelystad en Den Helder aangevraagd. De opsporingsvergunning van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is verkregen na advies van TNO, toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen, college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland en de Mijnraad.

In Den Helder wordt al onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van een lokaal warmtenet met aardwarmte als bron. Samen met de gemeente Den Helder maakt HVC maakt deel uit van een consortium van 7 partijen om dit te bewerkstelligen. In Lelystad zijn al meerdere warmtenetten van verschillende exploitanten. De gemeente kan met aardwarmte de warmtetransitie in Lelystad verder vormgeven en versnellen.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!