In het najaar meer duidelijkheid over subsidiebudget groene energie 2016

UTRECHT – In het najaar komt er meer duidelijkheid over hoeveel budget er volgend jaar is voor de SDE+, de grootste subsidieregeling voor groene energie.

Dit meldde het ministerie van Economische Zaken in de begroting voor 2016.

Dit jaar is er 3,5 miljard euro beschikbaar, maar er is voor veel meer subsidie aangevraagd. Doordat alleen de goedkoopste technologieën uiteindelijk subsidie krijgen, vissen projecten met zonne-energie achter het net.

Naar verluidt wordt het budget voor 2016 verhoogd en komt er een speciale categorie waardoor zonneprojecten ook meer een beroep kunnen doen op stimulering vanuit de overheid. 

Het ministerie reserveert in ieder geval een bedrag van 5 miljard euro in 2016 voor de ontwikkeling van windparken op zee. De komende jaren moeten er honderden nieuwe windmolens worden bijgeplaatst.

Volgens de laatste cijfers is er inmiddels 2,8 miljard euro van de beschikbare 3,5 miljard euro toegezegd. Voor hernieuwbare elektriciteit, waar onder andere windparken onder vallen, is 1,28 miljard euro gereserveerd. Voor hernieuwbare warmte is 1,52 miljard euro toegezegd.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!