ING financiert geen nieuwe kolencentrales meer

UTRECHT – ING stopt met de financiering van nieuwe steenkoolcentrales en nieuwe kolenmijnen voor het opwekken van elektriciteit.

Ook klanten die voor meer dan 50 procent afhankelijk zijn van de exploitatie van kolencentrales en kolenmijnen krijgen geen geld meer van de Nederlandse bank. Eerder gemaakte afspraken worden wel nagekomen.

Dit aangescherpte kolenbeleid valt samen met de deelname van ING aan de Klimaatconferentie van de Verenigde Naties in Parijs, die 30 november van start gaat. 

“Klimaatverandering is een ongekende uitdaging voor onze wereld, en bij de oplossing daarvan spelen ook banken een belangrijke rol”, aldus Ralph Hamers, bestuursvoorzitter van ING.

ING zegt steeds meer investeringen in duurzame energie te doen. In 2014 was 43 procent van de gefinancierde energieprojecten gericht op wind-, zon-, water- en geothermische energie.

Lees hier meer over de klimaattop in Parijs

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!