Intentieovereenkomst woningcorporaties Drechtsteden en HVC voor gasloze woningen

De door woningcorporaties Drechtsteden en HVC hebben een intentieovereenkomst ondertekend. Doel is op termijn minimaal 70 procent van de woningen gasloos.

De woningcorporaties Woonkracht10, Rhiant, Trivire, Woonbron Dordrecht, Tablis Wonen, Fien Wonen, Woningbouwvereniging Heerjansdam en HVC hebben een intentieovereenkomst ondertekend om te komen tot een realisatieovereenkomst eind 2019 die er uiteindelijk toe moeten leiden dat minimaal 70 procent van de woningen met benutting van een regionaal warmtenet gasloos worden.

Met het ondertekenen start het onderzoek naar de haalbaarheid van het aansluiten van een zo groot mogelijk aantal corporatiewoningen op het warmtenet van HVC in de Drechtsteden tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten.

De partijen willen uiterlijk eind 2019 komen tot een set van afspraken. Deze afspraken worden vastgelegd in een realisatieovereenkomst. De afspraken bestaan onder andere uit financiële uitgangspunten technisch/inhoudelijke kaders en procesafspraken.

Het besluit tot het aangaan van de realisatieovereenkomst is voor iedere partij een doorslaggevend moment waarvoor ieder een eigen besluitvormingstraject doorloopt. De woningcorporaties betrekken hierbij ook hun huurdersorganisaties.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!