Investeringen in verduurzaming Noord-Hollandse zeehavens krijgen vervolg

De investeringen van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland in verduurzaming van de Noord-Hollandse zeehavens krijgen een vervolg. 1,4 miljoen euro wordt geïnvesteerd in verbetering van luchtkwaliteit en efficiënter gebruik van de schaarse ruimte in de zeehavens.

Onlangs nog werd het startsein gegeven voor 12 projecten die mogelijk zijn gemaakt in het kader van de Investeringsimpuls duurzame zeehavens. De initiatiefnemers van deze projecten ontvingen gezamenlijk een bijdrage van 3,3 miljoen euro van de provincie. Zelf investeerden zij ruim 14,5 miljoen euro in deze projecten. Hiermee wordt onder andere in de haven van Den Helder walstroom aangelegd en krijgt Amsterdam hybride sleepboten en een drijvend tankstation, waar schepen groen gas kunnen tanken.

De investering  van 1,4 miljoen euro wordt ingezet op kansrijke projecten die leiden tot een efficiënter gebruik van de schaarse ruimte in de zeehavens. De Ruimte-intensiveringsmonitor voor het Noordzeekanaalgebied en de routekaart Port of Den Helder hebben laten zien dat er kansen liggen op dit gebied.

Een ander deel van de investering voor maatregelen is gericht op verbetering van de luchtkwaliteit. Ingezet wordt op maatregelen om het gebruik van schone brandstoffen in de scheepvaart te stimuleren en op maatregelen voor de verbetering van de luchtkwaliteit in het Noordzeekanaalgebied. De investeringen moeten in 2017 en 2018 hun beslag krijgen.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!