Kamp: subsidie voor bijstook biomassa in kolencentrales blijft

UTRECHT – Er blijft subsidie beschikbaar voor kolencentrales om biomassa mee te stoken. Een realistisch alternatief om genoeg hernieuwbare energie te produceren is er niet.

Dit schrijft minister Henk Kamp (Economische Zaken) vrijdag in reactie op een motie van de Tweede Kamer om de subsidie stop te zetten tot er meer duidelijkheid is over de uitvoering van het Urgenda-vonnis.

Volgens Kamp zijn meer windmolens op land qua tijdpad en draagvlak niet realistisch. Nu is de doelstelling om in 2020 zo’n 2.000 megawatt aan windmolens te hebben staan in Nederland.

Ook meer windmolens op zee, zoals voorgesteld door Eneco en Natuur & Milieu, zijn volgens de minister evenmin realistisch. Er is nu al een zeer ambitieuze opgave.

Plannen

Eind dit jaar komt de minister met plannen voor de kolencentrales. De Tweede Kamer wil duidelijk hebben hoe het kabinet op termijn de kolencentrales wil gaan sluiten. De motie werd dan ook ingediend omdat de kolencentrales waarschijnlijk binnen enkele jaren alsnog moeten sluiten om de CO2-uitstoot genoeg te doen dalen, terwijl de subsidie voor 15 jaar wordt vergeven.

Kamp komt deze zorg van de Kamer tegemoet. Hij schrijft maatregelen te gaan nemen om te voorkomen dat het opstellen van de SDE+ voor de bijstook bij biomassa ertoe zal leiden dat de kolencentrales moeilijker te sluiten zijn.

Zo krijgen energiebedrijven straks de melding dat er mogelijk subsidie is voor de biomassa, maar dat het kabinet nog definitief moet besluiten over scenario’s voor de kolencentrales.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!