Klimaatneutrale glastuinbouw zonder kolenwarmte

UTRECHT – De transitie naar een volledig klimaatneutrale warmtevoorziening in de Westlandse glastuinbouw zal volgens LTO Glaskracht Nederland zonder kolenwarmte worden gerealiseerd.

Als alternatief voor aardgas kunnen voldoende andere warmtebronnen worden ontwikkeld om duurzaamheidsambities van de glastuinbouw te realiseren.

Allereerst blijkt het potentieel van geothermie groot. De eerste twee bronnen in het Westland leveren veel warmte en meerdere nieuwe bronnen zijn in ontwikkeling. In 2017 kan het Trias project, waarvoor extra diep wordt geboord, het aardwarmtepotentieel verder vergroten.

Daarnaast starten in het Rotterdamse havengebied initiatieven met diepe geothermie waarmee eerst stoom geleverd kan worden aan de industrie. Door een warmtenet kan de vrijkomende restwarmte ook aan het Westland worden geleverd. Naast deze ontwikkeling zijn er verbeterde mogelijkheden voor biomassaverbranding en ontstaan mogelijkheden voor elektrisch verwarmen.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!