Klimaatrapporten IPCC steeds minder leesbaar

UTRECHT – Rapporten van het  Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) zijn steeds minder goed leesbaar. Wetenschappers gebruiken steeds meer langere zinnen en complexere woorden.

Dit stelt een groep onderzoekers die de rapporten op leesbaarheid beoordeelden. Zij publiceerden op hun beurt het onderzoek in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Climate Change.

De samenvattingen van klimaatpanel IPCC zijn bedoeld voor een niet-wetenschappelijk publiek, maar blijken helemaal niet toegankelijk.

De onderzoekers legden de rapporten van het IPCC langs een veelgebruikte leesbaarheidsschaal. De schaal gaat ervan uit dat lange zinnen en moeilijke woorden de leesbaarheid verminderen. Het allerlaatste rapport van het IPCC bleek het minst goed leesbaar.

Uitzonderlijk laag

Ralf Barkemeyer, die het leesbaarheidsonderzoek leidde, benadrukt nogmaals dat de rapporten niet zomaar laag scoren, maar uitzonderlijk laag. Wetenschappelijke papers van bijvoorbeeld Albert Einstein en Stephen Hawking scoren hoger op de schaal.

“Dit illustreert dat er nogal wat ruimte is voor verbetering in de samenvattingsdocumenten zonder dat de boodschap veranderd of versimpeld hoeft te worden”, aldus Barkemeyer.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!