‘Lean & Green Off-Road’ start verkenning in Zuid-Holland

Lean & Green Off-Road start een verkenning naar de mogelijkheden voor samenwerking met verladers en vervoerders in Zuid-Holland. Dat werd bekendgemaakt tijdens het jaarcongres van de Topsector Logistiek.

De partners van ‘Lean & Green Off-Road’ hebben als doel om de komende 5 jaar 80 procent van het internationaal vervoer over de weg te verplaatsen naar water en spoor.

Lean & Green Off-Road is een landelijk netwerk van de Topsector Logistiek, dat werkt aan meer efficiëntie in de logistiek en een forse reductie van de hoeveelheid uitgestoten CO2. Het programma is gebaseerd op het principe van ‘synchromodaal vervoer’ oftewel het bundelen en slim inzetten van verschillende vormen van vervoer. Zeker op de langere afstanden is winst te behalen door de overstap te maken naar meer vormen van transport die duurzamer zijn en een grotere capaciteit hebben, zoals de binnenvaart en het spoorvervoer. Onder meer de inzet van een app helpt vervoerders en verladers om het vervoer in hun regio zo efficiënt mogelijk te organiseren. Lean & Green Off-Road wordt uitgevoerd door Connekt, het onafhankelijke netwerk voor slimme, duurzame en sociale mobiliteit. In Zeeland, Gelderland en Noord-Brabant heeft het netwerk al concrete resultaten bereikt met het bundelen van vervoersstromen.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!