Leidraad geluidshinder warmtepompen en airco’s

Wettelijke eisen om geluidshinder door warmtepompen en airco’s te reguleren, worden naar verwachting begin 2020 via het Bouwbesluit van kracht. Ter overbrugging van de periode tot wettelijke regulering is door een aantal brancheorganisaties een leidraad opgesteld.

Buiten de woning opgestelde lucht-waterwarmtepompen en airco’s kunnen geluidshinder veroorzaken en het zicht verstoren. De leidraad is het resultaat van samenwerking tussen NVKL, DHPA en Techniek Nederland. Het geeft – in kwalitatieve zin – aan, waarmee rekening kan worden gehouden en welke maatregelen mogelijk zijn ter vermindering van de geluidsproductie en zichthinder.

foto: Remeha

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!