Makelaars en taxateurs slaan handen ineen voor duurzamere woning

De 3 brancheorganisaties voor makelaars en taxateurs slaan de handen ineen voor verduurzaming van de gebouwde omgeving. Samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) vulden zij de Energiebesparingsverkenner aan. Met de tool kunnen taxateurs, makelaars, banken en hypotheekverstrekkers nu nog sneller uitrekenen wat energiebesparing de klant oplevert.

Uit de meest recente monitor energiebesparing Gebouwde Omgeving blijkt dat binnen de woningmarkt nog veel potentieel voor besparing onbenut blijft. Als de hele woningvoorraad in 2050 energieneutraal moet zijn – dan kan de woningmarkt alle hulpmiddelen goed gebruiken. De energiebesparingsverkenner komt daarbij goed van pas. De 3 brancheorganisaties willen deze aanbieden aan de makelaars.

Makelaars kunnen op deze manier meewerken aan het verduurzamen van woningen. Professionals in de woningbouwsector kunnen hun klanten met deze tool snel meer inzicht geven in kosten en baten van extra investeringen in energiebesparing. De onlinetool laat de opbrengst van de maandelijkse besparing zien over een periode van 20 jaar. Samen stelden de 3 brancheorganisaties de uitgebreide formule van de contante waarde van besparingen op. In deze formule zijn allerlei variabelen meegenomen, zoals de kosten van het onderhoud, de verwachte inflatie en de verwachte waardestijging van de woning. (foto: Zon op je huis)

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!