Man is sceptischer over klimaatprobleem dan vrouw

UTRECHT – Mannen zijn sceptischer over het bestaan van een klimaatprobleem dan vrouwen. Verder vinden jongeren windmolens minder een probleem dan ouderen.

Dit stelt Nuon op basis van een enquête onder 2.200 Nederlanders.

13 procent van de mannen denkt dat de wereld helemaal niet opwarmt door de CO2 die wordt uitgestoten door de mens. Bij vrouwen ligt dit percentage op 3 procent.

Opvallend is ook de schifting als het gaat om kernenergie. 14 procent van de mannen vindt een kerncentrale geen probleem., tegenover 1 procent van de vrouwen.

Energievoorziening

Gevraagd naar de oplossingen om de energievoorziening te verduurzamen, kiezen jongeren (18-25 jaar) massaal voor wind, bijna vier op de tien geeft hieraan de voorkeur.

De helft van de jongeren heeft er ook geen problemen mee wanneer die vlakbij de woning worden neergezet. Ouderen kiezen eerder voor zonne-energie, en wijzen bovendien windmolens in de buurt en masse van de hand.

Jonge mensen vinden ook dat de overheid véél meer zou moeten doen aan duurzaamheid. Ruim een derde van de jongeren is het daarmee eens, tegen een kwart van de 65-plussers.

 

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!