Milieubarometer voor tennis- en voetbalverenigingen gelanceerd

Stichting Stimular heeft bij tientallen tennis- en voetbalverenigingen energiescans uitgevoerd, zowel grote als kleine. Op basis hiervan heeft Stimular de gemiddelde milieuscore voor deze sportverenigingen bepaald. De kengetallen zijn nu gepubliceerd.

De benchmark van voetbalverenigingen laat zien dat bezoekersverkeer het meest milieubelastend is. Daarna komen elektriciteit, bedrijfsafval, ritten naar uitwedstrijden en verwarming. Deze 4 zijn ongeveer even belangrijk. Water en mobiele werktuigen (red. zoals grasmaaimachines) tellen wel mee, maar zijn veel minder belangrijk. Ook bij tennisverenigingen zal vervoer waarschijnlijk een belangrijke bijdrage aan de milieubelasting leveren, maar hoeveelheden hiervan zijn onbekend, net als afval. De grootste milieubelasting bij een tennisvereniging bestaat uit elektriciteit, daarna komt verwarming en dan water. (foto: Onze Clubkracht)

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!