Milieudefensie presenteert handelsagenda voor een eerlijke en duurzame economie

Vereniging Milieudefensie heeft een voorstel geschreven voor een handelsagenda die bijdraagt aan een eerlijke, duurzame en democratische economie. Handel wordt vaak gezien als iets dat alleen maar over geld gaat. Maar het draait om zoveel meer. Handel gaat namelijk ook over mensen en het milieu. En om die twee laatste te beschermen, moet het roer op het gebied van handel drastisch om. Het huidige beleid is vooral gericht op zoveel mogelijk winst maken. Winst, waar slechts een kleine groep van profiteert. Regelgeving op het gebied van milieu of mensenrechten wordt door miljardenbedrijven vaak als hinderlijk ervaren, als iets dat nog meer geld verdienen in de weg staat. Milieudefensie vindt dat het anders moet en anders kan.

Doorgaan op de huidige voet is geen optie. Een groot deel van de internationale handel en investeringen is onverenigbaar met een duurzame economie. De huidige regels hinderen een eerlijke omschakeling. Koers houden zou ook leiden tot nog meer economische onzekerheid en een nog diepere ongelijkheid. Nationaal en regionaal zou Milieudefensie nog minder zeggenschap overhouden over de inrichting van de economie.

Voorstellen in de agenda over hoe handel eruit zou moeten zien:

  1. Internationale handel bevordert de transitie naar een duurzame economie: In een duurzame economie zijn olie, gas en steenkool vervangen door groene energie, worden eindige grondstoffen in industrie en landbouw hergebruikt en worden grootschalige bodemuitputting, ontbossing en vervuiling voorkomen.
  2. De lusten en lasten van internationale handel worden eerlijk verdeeld: Het succes van elke onderneming wordt mede mogelijk gemaakt door de samenleving.  Van onderwijs en wetenschap tot snelwegen, standaarden en marktregels. Eerlijk delen betekent dat de samenleving mede profiteert van het succes van bedrijven  en dat bedrijven meebetalen aan collectieve kosten.
  3. Weer de regie over de inrichting van de economie: De economie moet werken voor iedereen. Maar de zeggenschap over de economie is in grote mate geoutsourced en geoffshored via ingrijpende handelsverdragen en machtige internationale instituten. Nieuwe internationale verdragen en afspraken komen democratisch en transparant tot stand.
  4. Oude en nieuwe verdragen worden herzien: Veel van deze noodzakelijke maatregelen zijn niet mogelijk onder het huidige internationale handels- en investeringsregime. Het is daarom nodig niet alleen nieuwe verdragen vorm te geven, maar ook om de talloze bestaande handels- en investeringsverdragen grondig te herzien. (foto: Shell)

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!