Milieudefensie spant kort geding voor gezonde lucht aan

Milieudefensie heeft een dagvaarding voor een kort geding naar de Haagse rechtbank gestuurd. Hiermee wordt geëist dat de rechter de Staat beveelt zo snel mogelijk maatregelen te nemen om de lucht gezonder te maken.

Nederland moet minimaal voldoen aan de Europese luchtkwaliteitswet. Daar wil Milieudefensie niet op wachten, want dagelijks wordt volgens de organisatie ‘door iedereen schadelijke ongezonde lucht ingeademd’. De zitting zal op 23 augustus plaatsvinden.

Niet alleen Milieudefensie heeft kritiek op het luchtbeleid van de Nederlandse overheid. In februari dit jaar noemde de Europese Commissie de luchtvervuiling in Nederland ‘zorgwekkend’. Rotterdam, Den Haag en Amsterdam staan zelfs alle 3 in de top 12 meest vervuilde stedelijke gebieden van Europa. De Algemene Rekenkamer bracht recent al een rapport uit waarin men concludeerde dat het ministerie nauwelijks zicht heeft op de effectiviteit van de maatregelen die het de laatste jaren genomen heeft. De rekenkamer concludeerde dat het Nederlandse luchtkwaliteitsbeleid niet of nauwelijks wordt geëvalueerd.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!