Ministeries en Warmtealliantie Zuid-Holland sluiten Green Deal

De ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Infrastructuur en Waterstaat en de Warmtealliantie Zuid-Holland hebben de Green Deal Marktordening Warmtetransporten gesloten.

De Green Deal Marktordening Warmtetransporten richt zich op 3 vraagstukken: mogelijke marktmodellen voor warmtetransportnetten; rollen, taken en verantwoordelijkheden van beheer, bronnen en afnemers; toetredingsregels voor bronnen en afnemers. Voor het einde van het jaar wordt voor deze vraagstukken een oplossing ontwikkeld.

Om te borgen dat deze oplossing gedragen wordt in de warmteketen, wordt er een klankbordgroep ingesteld waarin stakeholders uit de warmtemarkt deelnemen. De Warmtealliantie Zuid-Holland werd in maart 2017 opgericht. De aangesloten organisaties werken toe naar een regionaal warmtesysteem om huishoudens, kassen en bedrijven te voorzien van duurzame warmte. Eindgebruikers hoeven in deze opzet geen aardgas meer te gebruiken voor verwarmingsdoeleinden. De Warmtealliantie schat dat er uiteindelijk circa 500.000 huishoudens en glastuinbouw kunnen worden voorzien. Hierdoor kan op jaarbasis een CO2-reductie van ruim 2 miljoen ton worden gerealiseerd en een reductie van 1,3 miljard kubieke meter aardgas.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!