Mogelijk nog eens 2 kolencentrales dicht als onderdeel vonnis klimaatzaak Urgenda

UTRECHT – Het kabinet overweegt nog eens 2 kolencentrales te sluiten om de CO2-uitstoot in Nederland verder te verlagen.

Dit meldt het kabinet zaterdag. Het gaat om de Amercentrale 9 en Hemweg 8.

De sluiting zou bovenop de sluiting van 5 oude kolencentrales komen zoals afgesproken in het Energieakkoord.

“Met het Energieakkoord hebben we een eerste, onomkeerbare stap in de transitie naar meer duurzame energie gezet en zorgen we al voor de helft van de broeikasgasreductie zoals voorgeschreven door het Urgenda-vonnis”, verklaart minister Henk Kamp (Economische Zaken).

De rechtbank oordeelde in juni vorig jaar dat Nederland in 2020 de CO2-uitstoot met 25 procent moet hebben verlaagd.

Co2-afvang

“We geven nu ook richting aan hoe we de resterende reductie kunnen bereiken. Zo zetten we bijvoorbeeld in op het verder ontwikkelen van CO2-afvang en opslag. Het blijft daarnaast belangrijk om aanvullende maatregelen in Europees verband te bekijken.”

In het najaar wordt uitgezocht hoeveel het zou schelen in de uitstoot van broeikasgassen als de centrales dichtgaan.

Ook moet duidelijk worden hoeveel het de Staat zou gaan kosten, welk effect sluiting heeft op de leveringszekerheid van stroom en wat de gevolgen zijn voor het aandeel groene energie door het wegvallen van de bijstook van biomassa.

Groene energie

In eerdere instantie gaf minister Henk Kamp (Economische Zaken) al aan dat het wegvallen van de meestook van biomassa ervoor zorgt dat de doelstelling voor groene energie in 2020 niet wordt gehaald.

Verder zet het kabinet vol in op maatregelen rondom CO2-afvang en opslag en het stimuleren van geothermie, warmteprojecten en mestvergisting en –verwerking.

Foto: Door Michiel1972 – Own work, GFDL 

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!