Monitoring RVO.nl: groei biobased economy zet door

Steeds meer Nederlandse bedrijven zijn actief in biobased economy. Dat blijkt uit de jaarlijkse monitoring van de RVO.nl. Ook draagt de overheid meer bij aan onderzoek hiernaar. De biobased economy (BBE) maakt groene groei mogelijk.

Door hernieuwbare grondstoffen te gebruiken ontstaan nieuwe economische kansen en vermindert tegelijkertijd de uitstoot van CO2. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken houdt RVO.nl de ontwikkeling van BBE bij.

In de ‘Monitoring biobased economy in Nederland 2016’ zijn de cijfers van 2015 verwerkt. Daaruit blijkt dat BBE gestaag verder groeit. Zowel het bedrijfsleven als de overheid zet meer in op de ontwikkeling en toepassing van BBE. Zo groeide het aantal BBE-bedrijven in 1 jaar van 947 naar 1.110, een groei van 17 procent. De cijfers zijn gebaseerd op 1.314 subsidieprojecten tussen 2010 en 2015 waarin biomassa wordt gebruikt voor energie- of materiaaltoepassingen.

In dezelfde periode steeg de overheidsbijdrage aan BBE-onderzoek met 10 procent. Dit is vooral te danken aan het groeiende aantal BBE-projecten in de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) en de bijdrage van de TKI Groen Gas (Topconsortium voor Kennis en Innovatie Groen Gas).

BBE leeft in de regio. Kennisinstellingen en bedrijven werken veel samen om via toegepast onderzoek meer uit biomassa te halen. Dat leidt niet alleen tot kennisontwikkeling en scholing van een nieuwe beroepsgroep. Er ontstaan ook opvallende groene innovaties. Denk aan eierdozen die voor 50 procent bestaan uit gras. ’s Werelds eerste beweegbare klapbrug van biocomposiet. Muurverf op basis van een biobased bindmiddel. Of wandbekleding gemaakt van oude spijkerbroeken. (foto: Biopack)

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!