Nationale Monitor Energietransitie: Nederlanders schatten kosten duurzame energie te laag

Uit de Nationale Monitor Energietransitie blijkt dat driekwart van de Nederlanders verwacht dat de komende 10 jaar hun energiehuishouding zal veranderen, maar zij schatten de kosten die dat met zich meebrengt veel te laag in.

Men denkt dat ruim 10.000 euro nodig is om het huis volledig van duurzame energie te voorzien, terwijl experts dat op bijna het dubbele inschatten. Dat terwijl de hoogte van de benodigde investering het grootste obstakel voor bewoners is om in actie te komen. Dit blijkt uit de Nationale Monitor Energietransitie, een onderzoek onder het Nederlands publiek, uitgevoerd in opdracht van installatiebedrijf Feenstra door marktonderzoeksbureau MWM2.

[De helft van de Nederlanders maakt zich zorgen om de klimaatveranderingen. Tegelijkertijd denkt maar 2 procent dat hun huis helemaal klaar is voor de toekomst. De helft van de Nederlanders vindt dat hun huis (helemaal) nog niet klaar is voor de toekomst.  Op een schaal van 1 op 10 is de urgentie om nu actie te ondernemen en de eigen energiehuishouding aan te passen een 6,7. Bij mensen die zeggen meer kennis van de materie te hebben is dat hoger (7,0).

7 op de 10 Nederlanders zeggen in meer of mindere mate bezig te zijn met het verminderen van energieverbruik om CO2-uitstoot tegen te gaan. In gedrag vertaalt zich dat vooral naar kleinere maatregelen zoals het uitzetten van lampen en het omlaagdraaien van de verwarming. Grotere ingrepen als goede isolatie en zonnepanelen worden veel minder genoemd.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!