Nederland pleit voor wereldwijde CO2-belasting

UTRECHT – Er moet een wereldwijd handelssysteem komen voor de uitstoot van CO2. Dit is essentieel voor het behalen van de klimaatafspraken die in Parijs zijn gemaakt

Staatssecretaris Sharon Dijksma (Milieu), die Nederland als EU-voorzitter vertegenwoordigt, zal deze vrijdag bij opnieuw een bijeenkomst in Parijs over klimaatverandering hameren op een wereldwijd systeem voor een CO2-belasting.

“Carbon pricing is de sleutel tot het waarmaken van de klimaatafspraken in Parijs. Een prijskaartje voor fossiel maakt investeren in duurzame alternatieven zoals windmolenparken aantrekkelijker”, aldus de staatssecretaris.

De vervuiler betaalt

“Zo betaalt de vervuiler en concurreert de industrie op  een mondiaal eerlijk speelveld. Dat moet ervoor zorgen dat bedrijven hun vingers niet eens meer willen branden aan kolen. Maar het lukt alleen als we wereldwijd samenwerken. Daar maak ik mij nu sterk voor, samen met NGO’s en bedrijven.”

In Europa is al een zogenaamd emissierechtensysteem. Bedrijven die CO2 uitstoten moeten rechten kopen om deze CO2 uit te stoten. De vervuiler betaalt, is het idee. Bovendien zorgt het ervoor dat de bedrijven die relatief goedkoop kunnen besparen op de CO2-uitstoot dat ook doen.

CO2-intensieve industrieën

Probleem is dat het systeem eigenlijk niet werkt. De prijs die ondernemingen nu betalen om CO2 te mogen uitstoten is veel te laag. CO2-intensieve industrieën zeggen onder andere dat ze niet kunnen concurreren met het goedkopere buitenland als de CO2-prijs hoog is.

Een wereldwijd systeem kan dit argument ondervangen. De Wereldbank neemt hiervoor het initiatief met de Carbon Pricing Leadership Coalition, die ook landen die nog geen systeem voor het beprijzen van uitstoot helpt om zo’n systeem te ontwikkelen. Nederland heeft hiervoor een bijdrage van 2 miljoen euro toegezegd.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!