Nederlander schat aandeel hernieuwbare energie veel te hoog in

UTRECHT – Nederlanders schatten het aandeel hernieuwbare energie veel hoger in dan in werkelijkheid het geval is.

Dut blijkt uit een peiling van Motivaction in opdracht van de overheid als onderdeel van het energierapport.

De gemiddelde Nederlander schat het aandeel hernieuwbare energie in de energievoorziening op 33 procent, terwijl dit eigenlijk maar 5,6 procent is. Dit is één van de laagste niveaus in Europa.

Het doel is om in 2020 14 procent hernieuwbare energie te hebben en in 2023 16 procent.

Energietransitie

Een overgang naar groene energie houdt men dan ook niet erg veel bezig. Slecht bij 18 procent van de Nederlanders staat de energietransitie in de top 5 belangrijke maatschappelijke onderwerpen.

Tegelijkertijd onderschatten mensen het aandeel gas in de energiemix. Slechts  een kwart van de energie wordt geleverd door gas, zo denken mensen, terwijl dit in werkelijkheid 42 procent is.

Steun

Voor fossiele brandstoffen is maar weinig steun en een meerderheid van de mensen wel dat voor steenkool niet meer gebruikt wordt als energiebron.

Groene energie kan daarentegen op meer animo rekenen. Zo wil 85 procent van de geënquêteerden dat er meer zonnepanelen komen. Voor windenergie en waterkracht is dit percentage respectievelijk 78 en 77 procent.

Lees hier het complete onderzoek 

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!