Nederlanders willen extra betalen voor ‘oranje’ stroom

40 procent van alle Nederlanders is bereid meer te betalen voor groene stroom. De helft van deze groep is tevens bereid extra geld neer te tellen voor ‘oranje’ stroom.

Dat blijkt uit landelijk onderzoek van de onafhankelijke vergelijkingssite Pricewise onder ruim 1.000 respondenten in samenwerking met onderzoeksbureau CG selecties. ‘Oranje stroom’ is groene stroom die opgewekt is in Nederland.

Dat het hier niet enkel sociaal wenselijke antwoorden betreft, is terug te zien in het aantal afgesloten ‘oranje’ energiecontracten. Het aantal consumenten dat voor zogenoemde oranje stroom kiest, neemt in rap tempo toe.

Tegenover die sterk stijgende behoefte aan hernieuwbare energie uit Nederland staat een tamelijk geringe toename van de productiecapaciteit. Ons land loopt behoorlijk achter op de realisering van de afspraken over de klimaatdoelstellingen.

De uitkomst van het onderzoek kan van belang zijn bij de kabinetsonderhandelingen en -samenstelling op het punt van verduurzaming. Eerder startte VNO-NCW al een openlijke lobby voor een nationaal stimuleringsprogramma om vooral zonne- en windenergie een boost te geven. Dat is nodig omdat steeds meer (buitenlandse) investeerders de beschikbaarheid van lokale duurzame energie als vestigingseis stellen.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!