Nederlands cluster ‘Palmares’ werkt aan bio-energie uit palmolieresten

Een Nederlands cluster genaamd Palmares gaat werken aan een oplossing voor Maleisische palmolieresten. Naar nu bekend is geworden tekende tekende het cluster eind vorig jaar een overeenkomst met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) in het kader van het programma Partners for International Business (PIB).

Maleisië is de tweede grootste producent van palmolie in de wereld met een jaarproductie van 20 miljoen ton ruwe palmolie. De palmolieproductie levert tot 70 procent biomassa-residuen op die nu niet (optimaal) worden gebruikt. Palmares richt zich op de omzetting van palmolieresten naar bio-energie. Het cluster wil ook milieukwesties aanpakken, zoals het verminderen van waterverontreiniging en de uitstoot van broeikasgassen. Palmares wil samenwerken met de Maleisische overheidsinstanties bij de uitvoering van zijn plannen. Er komt kennisuitwisseling tussen Maleisische onderzoeksinstituten en de Nederlandse instituten Wageningen University & Research en Energieonderzoek Centrum Nederland. Een missie van de Nederlandse partners gaat naar Maleisië in het begin van 2017. Er komen evenementen voor onder andere business-to-business matchmaking, overheidssamenwerking en uitwisseling van kennis.

Het cluster bestaat uit Energieonderzoek Centrum Nederland, Royal Dahlman, DMT Environmental Technology, Energy Transformers, Blackwood Technology, Witteveen+Bos, Paques en Wageningen Research Centre.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!