De Nederlandsche Bank hamert op belasting op CO2-uitstoot

UTRECHT – Een goede beprijzing op het uitstoten van CO2 is essentieel op de uitstoot van koolstofdioxide te verlagen.

Het huidige Europese systemen voor de CO2-belasting moet worden hervormd en bedrijfstakken die nu nog niet onder het systeem vallen, moeten eronder worden gebracht.

Dit schrijft De Nederlandsche Bank (DNB) vrijdag in een  nieuw rapport over de overgang naar een klimaatneutrale economie.

Een eerste stap kan zijn de vrijstelling voor energiebelasting voor grootverbruikers af te schaffen, volgens DNB. Europese afspraken hierover zijn noodzakelijk om een gelijk speelveld te creëren, vindt de bank.

Belangrijkste uitdagingen

De centrale bank ziet de energietransitie als één van de belangrijkste uitdagingen op de lange termijn voor de economie. De DNB benadrukt vooral dat een transitie niet moet worden uitgesteld tot het laatste moment.

“Een abrupte overgang kan de economische groei schaden”, aldus de DNB. Als het uitstoten van CO2 plotseling veel duurder wordt voor bedrijfssectoren betekent dat een forse financiële schade. Daarnaast lopen investeerders in fossiele brandstoffen het risico dat ze enorme bedragen moeten afschrijven.

CO2-intensieve processen

“De Nederlandse economie is gespecialiseerd in CO2-intensieve processen. Dit betekent dat de Nederlandse economie relatief sterk kan worden geraakt door klimaatbeleid, onder andere via de concurrentiepositie.”

DNB haalt aan dat als de klimaatdoelen niet worden gehaald er uiteindelijk nog veel grotere gevolgen kunnen zijn voor de economie. “Dit pleit ervoor om tijdig een geloofwaardig en haalbaar pad naar een CO2-neutrale economie in te zetten.”

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!