Nederlandse start-up Sea-Qurrent met succes test onderwatervlieger

Het Nederlandse bedrijf SeaQurrent heeft na een periode van intensief onderzoek in samenwerking met zijn partners een innovatieve energieopwekker ontwikkeld: de TidalKite Power Plant. In januari vonden de eerste tests met deze ‘multi wing’ onderwatervlieger plaats. De tests werden gedaan bij Onderzoeksinstituut MARIN te Wageningen. De resultaten zijn veelbelovend.

Ing. Youri Wentzel, oprichter van SeaQurrent en uitvinder van de TidalKite Power Plant: ‘De effectiviteit van het systeem, gecombineerd met de lage kosten voor de bouw, de installatie en het onderhoud, kan voor een internationale doorbraak zorgen door elektriciteitsopwekking uit ondiepere kustwateren met lagere stroomsnelheden financieel aantrekkelijk te maken.’

Het gepatenteerde systeem bestaat uit meerdere subsystemen. Het volledige systeem is zo ontworpen dat het ecologisch verantwoord werkt en veilig is voor zeeleven.

SeaQurrents TidalKite Power Plant is een aanvulling op bestaande technologieën die duurzame energie opwekken uit minder voorspelbare bronnen, zoals zon en wind. Getijstroming is zeer voorspelbaar en altijd beschikbaar. Dit is belangrijk voor de stabiliteit en betaalbaarheid van het elektriciteitssysteem. In het huidige systeem zorgen fossielgestookte centrales vaak nog voor de basislast elektriciteitsbehoefte. In de toekomst kan een substantieel deel van dit basislastvermogen vervangen worden door duurzaam opgewekte stroom uit getijde-energie, aangevuld met wind en zon.

Het TidalKite systeem heeft voordelen ten opzichte van bestaande getijde-technologieën, die vaak alleen rendabel zijn in een beperkt aantal gebieden. TidalKite Power Plant is al rendabel in langzaam stromend getijdewater dat wereldwijd veel ruimer aanwezig is. Naast dat gebieden met lagere stroomsnelheden dichter bij het elektriciteitsnet en –vraag liggen, is een ander voordeel van het langzaam stromende water dat de omstandigheden milder zijn en het systeem daardoor relatief minder zwaar gebouwd kan worden en er minder slijtage optreedt. Dit alles heeft een positief effect op de kosten van de opgewekte elektriciteit.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!